Site logo

دسته: اخبار ایران کمپانی

شهریور 12
پیک موتوری

ارسال بسته در زمانه مدرن به چه صورت است ؟ امروزه ارسال بسته ها با روش های مختلفی انجام می شود . یکی از این روش ها استفاده از شرکت های پستی است که در ایران بسیار رایج است و سال ها از ورود آن به کشور می گذرد . این روش نسبتا سنتی است […]