Site logo

ایجاد آگهی جدید در ایران کمپانی

ابتدا کسب و کار خود را در ایران کمپانی ثبت نمایید.

بعد از آنکه کسب و کار خود را اضافه نمودید میتوانید با ثبت محصول، رویداد و یا آگهی استخدام همه را به کسب و کار خود ارتباط دهید.

انتخاب یک بسته

عضویت کسب و کار

2,450,000 تومان

 • ثـبت ۱۶ آگهی
 • دائمی و یکبار پرداخت برای همیشه
 • کسب و کار + محصول + رویداد + آگهی استخدام
 • ثبت تیک آبی ایران کمپانی و تایید کسب و کارشما
 • امکان دریافت نشان ۵ ستاره ایران کمپانی
 • بک لینک رایگان با لینک فالو
 • قابلیت استفاده پلن فقط ۱ بار

عضویت VIP

4,995,000 تومان

 • ثـبت ۱۰۰ آگهی
 • دائمی و یکبار پرداخت برای همیشه
 • تمام امکانات عضویت عادی
 • کسب و کار + محصول + رویداد + آگهی استخدام
 • درج تمام اطلاعات کسب و کار به صورت ویژه
 • ثبت تیک آبی ایران کمپانی و تایید کسب و کارشما
 • مشاوره ویژه دریافت نشان ۵ ستاره ایران کمپانی
 • امکان دریافت نشان های هویت | امنیت | شهرت
 • آگهی های اعضا VIP بالاتر قرار میگیرند
 • بک لینک رایگان با لینک فالو
 • قابلیت استفاده پلن فقط ۱ بار

استارتر

900,000 تومان

 • ثـبت 3 آگهی
 • دائمی و یکبار پرداخت برای همیشه
 • ثبت یک کسب و کار حقیقی یا حقوقی
 • ۲ آگهی از انواع استخدام، محصول یا خدمات
 • بک لینک با لینک فالو
 • قابلیت استفاده پلن فقط ۱ بار
 • دریافت نشان عضویت ایران کمپانی