Site logo

ایجاد آگهی جدید در ایران کمپانی

ابتدا کسب و کار خود را در ایران کمپانی ثبت نمایید.

بعد از آنکه کسب و کار خود را اضافه نمودید میتوانید با ثبت محصول، رویداد و یا آگهی استخدام همه را به کسب و کار خود ارتباط دهید.

انتخاب یک بسته

عضویت کسب و کار

2,450,000 تومان

 • ثـبت ۱۶ آگهی
 • دائمی و یکبار پرداخت برای همیشه
 • کسب و کار + محصول + رویداد + آگهی استخدام
 • ثبت تیک آبی ایران کمپانی و تایید کسب و کارشما
 • امکان دریافت نشان ۵ ستاره ایران کمپانی
 • بک لینک رایگان با لینک فالو
 • قابلیت استفاده پلن فقط ۱ بار

استارتر

900,000 تومان

 • ثـبت 3 آگهی
 • دائمی و یکبار پرداخت برای همیشه
 • ثبت یک کسب و کار حقیقی یا حقوقی
 • ۲ آگهی از انواع استخدام، محصول یا خدمات
 • بک لینک با لینک فالو
 • قابلیت استفاده پلن فقط ۱ بار
 • دریافت نشان عضویت ایران کمپانی

بسته افزایشی ۲۰۰ محصولی

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,450,000 تومان است.

 • اگر تعداد آگهی پلن عضویت خود را استفاده نموده اید
 • ثبت ۲۰۰ محصول یا خدمت
 • موعد تمدید پلن ۳۶۵ روز
 • امکان درج گالری تصاویر
 • امکان درج توضیحات محصول
 • امکان درج قیمت محصول
 • امکان تعریف شماره تماس مجزا برای هر محصول

بسته افزایشی 500 محصولی

قیمت اصلی 6,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,900,000 تومان است.

 • اگر تعداد آگهی پلن عضویت خود را استفاده نموده اید
 • ثبت ۵۰۰ محصول یا خدمت
 • موعد تمدید پلن ۳۶۵ روز
 • امکان درج گالری تصاویر
 • امکان درج توضیحات محصول
 • امکان درج قیمت محصول
 • امکان تعریف شماره تماس مجزا برای هر محصول

بسته افزایشی 50 محصولی

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 690,000 تومان است.

 • اگر تعداد آگهی پلن VIP خود را استفاده نموده اید
 • ثبت 50 محصول | خدمت
 • موعد تمدید پلن ۳۶۵ روز
 • امکان درج گالری تصاویر
 • امکان درج توضیحات محصول
 • امکان درج قیمت محصول
 • امکان تعریف شماره تماس مجزا برای هر محصول